ภาพวิวความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม

ภาพวิวความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม จากการร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ(มีคลิป)

ด้วยความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ซึ่งท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์สูงสุดในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม 

และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักการทางวิชาการ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านมีแนวนโยบายที่จะให้วัดและชาวบ้านเป็นเนื้อเดียวกัน 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน ช่วยเหลือเจือจุลกันประดุจพี่น้อง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก จึงได้เมตตาสั่งการให้ คณะสงฆ์สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ประสานกับพี่น้องทีมงานลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน์ มงคลวิเชิยร์) ร่วมกันจัดทำแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อนในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เพื่ออำนวยความสดวกแก่ท่านพี่น้องประชาชนไทยและเพื่อนชาวต่างชาติจากทั่วโลก

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ได้มีโอกาสสำผัสการเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทางออนไลน์ เป็นการนำเสนอทั้งภาพและคลิปวีดีโอความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุดเท่าที่เคยมีการนำเสนอมาของ โบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริงในระบบ 360 องศา 

ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด หรือคลื๊กที่ลิ้งค์ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อการเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์ คลิ๊กชมคลิปวีดีโอประวัติการสร้าง และประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ว่ามีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้ ซึ่งในการร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องทีมงานลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณในครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทำบันทึกภาพวีดีโอและภาพนิ่งของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามไว้ทั้งหมดโดยละเอียด 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ซึ่งเป็นภาพวีดีโอและภาพนิ่งของความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามในมุมมองใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ในส่วนของภาพวีดีโอนั้นทางทีมงานได้ทำการตัดต่อนำเสนอไว้ในแอฟการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงแบบ 360 องศา ทางออนไลน์ของ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ไว้เรียบร้อยโดยสมบูณร์แล้ว และเพื่อให้การบันทึกประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นตำราไว้ศึกษาสู่ลูกหลานในรุ่นต่อไป

ในส่วนของภาพนิ่งที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม จะได้ก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทยจากทั่วประเทศและเพื่อนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จึงได้มอบหมายให้ คุณวรากรณ์ สร้อยทอง เจ้าของร้าน Aliz wedding studio 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และ คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟิกดีไซน์เนอร์ฝีมือดี เป็นผู้ปรับแต่งแสงสีและคุณภาพของภาพให้เกิดความสวยงามสูงสุด เพื่อมอบไว้ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ แก่ทุกๆท่านที่ต้องการนำภาพความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ชุดนี้ไปใช้ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆ 

เพื่อเป็นการร่วมกันเผยแพร่ความสวยสดงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของชาติ สู่สายตาสาธารณชนทั่วโลก ตามนโบายของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

To see all pictures, click
To see all the clips, click

Pictures of beautiful scenery of Wat Arun Ratchawararam From the collaboration of the temple monks of Wat Arun and the descendants of Wat Arun(With clips)

With the mercy of Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association of Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Where he has a strong determination to develop the archaeological sites and thawavatthu of Wat Arun Ratchawararam To be beautiful and beautiful Has the highest integrity in all aspects Having strength and durability as the face of the country To welcome guests from the city who will visit the ancient ruins of Wat Arun Ratchawararam

And in order to preserve and develop Wat Arun to be correct Appropriate and consistent with academic principles The Sangha of Wat Arun Ratchawararam by Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok Therefore, the Conservation and Development Project of Wat Arun has been created. For the renovation, conservation and development of Wat Arun, the whole monastery Which Phra Dech thanked Luang Por He has a policy of keeping the temple and the villagers homogeneous.

There are activities for the benefit of society as a whole together. Help each other like brothers and sisters Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok Therefore gave mercy orders The Clergy Office of the Secretary of Wat Arun Ratchawararam Temple by Phra Khru Phalad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Doctor Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jiratecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple

Coordinated with the brothers, the team and the descendants of Phra Chao Tak, the people of Wat Arun by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) Khun To, Wat Arun (Wanchai Lap Wilaipong), Khun Waen, Wat Arun (Nopparat Mongkolwichir) together to create a virtual eco-tourism application To present Wat Arun in a new way that has not been previously presented in the name Kaenkaew On Tour by Kaen To provide joy to you brothers and sisters of Thailand and foreign friends from around the world.

To see all pictures, click
To see all the clips, click

Have the opportunity to visit the beauty of the ancient relics of Wat Arun. Virtual reality online It is a presentation of both pictures and video clips of the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Along with telling the history of the history in detail in the most complete way ever presented of the ancient relics, important relics of Wat Arun Ratchawararam In a virtual form in 360 degrees.

Which you can scan a single QR Code to travel around the temple Or click on the link https://360.kaenkaewontour.com/watarun To explore the beauty of Wat Arun, both monasteries online. Click to see the video clip history. And the history of Wat Arun, both a monastery How has the history Who created it in detail from the past to the present?

As a guide to travel to visit the ancient relics of Wat Arun Ratchawararam. What is there and in which direction To be a guideline for conservation tourism of the country's important archaeological sites After the situation of the epidemic of coronavirus 2019, which the team Kaenkaew On Tour by Kachon has organized a tour of Wat Arun in this format in 3 languages: Thai, Chinese and English.

Which initially is ready to present in the Thai language section first To give opportunity for Thai people to try using the first group And will accelerate the development of a 3-language system soon, in which the cooperation of the monks of Wat Arun Rachawararam and the brothers and sisters of the children of Phra Tak, the people of Wat Arun this time Has been filmed, video recording and still images of the ancient site. All important relics of Wat Arun are carefully detailed.

To see all pictures, click
To see all the clips, click

This is a video and still image of the beauty of Wat Arun in a new perspective that has never been seen before. As for the video footage, the team has edited it and presented it in a 360-degree virtual reality travel app online. Kaenkaew On Tour by I have already been completely prepared. And to record the history of Wat Arun this time Make the most of Is a textbook to study for the next generation of children

In the part of the stills that are very beautiful and beautiful of the ancient site. Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam Will benefit the most to parents, siblings, Thai tourists from all over the country and fellow tourists from all over the world. Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) has assigned Khun Warakorn Soi Thong, the owner of Aliz wedding studio.

And Mr. Pornchai Soithong, a skilled graphic designer It is the optimizer of light, color and image quality for the most beautiful. To give it to the public interest To everyone who wants to bring pictures of the beauty of the ancient ruins Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam This set can be used without any copyright.

In order to jointly disseminate the beauty of the ancient sites National Important Antiques To the public around the world according to the name of Phra Dech, Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

要查看所有圖片,請單擊
要查看所有剪輯,請單擊

黎明寺Ratchawararam風景秀麗的圖片從鄭王廟的和尚與鄭王廟的後代的合作中(帶夾子)

憐憫Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovit,Phor。9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持在這裡,他有堅定的決心要發展阿倫寺(Rat Aatch Rara)為了美麗而美麗在各個方面都具有最高的完整性作為國家的一面具有實力和耐久性歡迎來自城市的來訪者,他們將參觀黎明寺(Arun Ratchawararam)的古遺址

為了保護和發展鄭王廟是正確的適當並符合學術原則掃管A阿倫Ratchawararam的僧伽Phra Dech Phrakhun Luang Por佛法寺因此,創建了鄭王廟保護與開發項目。為了整座寺院阿倫寺的翻新,保護和發展其中帕德拉(Phra Dech)感謝Luang Por他有一項政策,要有齊整的廟宇和村民。

一起開展有利於整個社會的活動。像兄弟姐妹一樣互相幫助Phra Dech Phrakhun Luang Por佛法寺因此發出了憐憫命令黎明寺Ratchawararam寺的神職人員辦公室由Phra Khru Phalad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺醫生秘書-黎明寺助理住持Ratchawararam和拉差瓦拉拉姆寺(Ratchawararam Temple)的鄭王廟助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jiratecho

與Khun Wit Arun(Akarawit)的兄弟,團隊,Phra Chao Tak的孩子,Arun的人民進行協調Rattanaprasit)Khun To,黎明寺(Wanchai Lap Wilaipong),Khun Waen,黎明寺(Nopparat Mongkhonwichir)一起創建虛擬的生態旅遊應用程序以以前未曾提出過的新方式展示黎明寺Kaon的Kaenkaew巡迴演出為您的泰國兄弟姐妹和來自世界各地的外國朋友帶來歡樂。

要查看所有圖片,請單擊
要查看所有剪輯,請單擊

有機會參觀黎明寺的古蹟之美。在線虛擬現實它是Wat Arun Ratchawararam之美的圖片和視頻剪輯的演示。除了以最完整的方式詳細講述歷史史之外,還介紹了鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的古代遺跡以360度虛擬形式呈現。

您可以掃描單個QR碼在寺廟周圍旅行或點擊鏈接 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 要探索阿倫寺的美麗,請在線諮詢兩個修道院。單擊以查看視頻剪輯的歷史記錄。還有鄭王廟的歷史歷史如何誰從過去到現在詳細地創建了它?

作為旅行的指南,以參觀黎明寺(Arun Ratchawararam)古蹟。有東西,朝哪個方向成為該國重要考古遺址保護旅遊的指南在冠狀病毒流行的情況2019之後,該團隊Kachon的Kaenkaew On Tour已以3種語言(泰語,中文和英語)的形式為Wat Arun Rachawararam組織了一個旅遊應用程序。

首先準備在泰語部分中介紹讓泰國人有機會嘗試使用第一組並且不久將加速3語言系統的開發,在這個系統中,阿倫寺(Wat Arun Rachawararam)的僧侶與帕拉德(Phra Tak)子弟,這次阿倫寺(Arun)的人們的兄弟姐妹合作已被拍攝,錄像和記錄古代遺址的圖像。鄭王廟的所有重要文物都得到了詳盡的詳細說明。

要查看所有圖片,請單擊
要查看所有剪輯,請單擊

這是視頻和靜止圖像,以前所未有的全新視角展現了鄭王廟的美麗。至於視頻片段,團隊已對其進行了編輯,並將其呈現在在線的360度虛擬現實旅行應用程序中。我的Kaenkaew On Tour已經準備充分。並記錄這次鄭王廟的歷史充分利用是為下一代兒童學習的教科書

在那些非常美麗和美麗的古代遺址中。黎明寺的重要古董將使父母,兄弟姐妹,來自泰國各地的泰國遊客以及來自世界各地的其他遊客受益最大。Khun Wit Wat Arun(Akarawit Rattanaprasit)已指派Aliz婚禮工作室的所有者Khun Warakorn Soi Thong。

還有熟練的平面設計師Pornchai Soithong先生它是最美麗的光線,色彩和圖像質量的優化器。為了公眾利益給所有想帶上古代遺跡美景的人黎明寺的重要古董可以使用此集而沒有任何版權。

為了共同傳播古代遺址之美國家重要古董以Phra Dech的名字向世界各地的公眾公開Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Phor。9)9區僧伽僧伽協會理事Wat Arun Ratchawararam的住持

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ ราบงาน
เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก


เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม 
https://historyoftemples.kachon.com/356117


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ