เหรียญพระปรางค์วัดอรุณ รุ่นแรก ปี 2489

เหรียญพระปรางค์วัดอรุณ รุ่นแรก ปี 2489 (มีคลิป)

เหรียญพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2489 สุดยอดวัตถุมงคลที่มากด้วยพุทธคุณ ควรค่าแห่งการเสาะหามาไว้บูชาอีกรุ่นหนึ่งของวัดอรุณราชวราราม ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปห้าเหลี่ยม เป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมที่มีสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ในคราวที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน) ฐิติญาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 11 ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ในปีพุทธศักราช 2489 จากการที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน) เป็นคนเพชรบุรี 

อีกทั้งยังเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับท่านหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เหรียญพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2489 รุ่นนี้จึงได้นิมนต์ท่านพระครูญาณวิลาศ(แดง) วัดเขาบันไดอิฐ สุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และยังมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนั้นอีกมากมายถึง 108 รูป เข้าร่วมปลุกเสกเหรียญเหรียญพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก รุ่นนี้ ในปีพ.ศ. 2489 เป็นปีที่มีการจัดงานสมโภชฉลองการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณ ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจึงได้สร้างเหรียญพระปรางค์รุ่นนี้ขึ้นเป็นที่ระลึก 

โดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมสายวัดสุทัศนั้น เดินทางมาร่วมในพิธีปลุกเสกครั้งสำคัญครั้งนี้กันอย่างครบทีม โดยมี ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์เทพวราราม ผู้สร้างตำนานพระกริ่งต่อจากสมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ เป็นต้น จึงนับได้ว่าเหรียญพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2489 เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่า 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

มากด้วยพุทธคุณ ควรค่าแก่การเสาะหามาไว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ และมากด้วยบารมีแห่ง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ มากด้วยบารมีแห่ง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์เทพวราราม และมากด้วยบารมีแห่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน) แห่งวัดอรุณราชวราราม

Phra Prang Medal of Wat Arun, the first model, year 1946 (with clip)

Phra Prang Medal Wat Arun, the first model, year 1946, the best sacred object that is abundant with Buddhism Worth seeking to worship another version of Wat Arun Ratchawararam. The style of the coin is a pentagon coin. It is the first and only pentagonal coin that has been created.

In the time when Phra Dech gave thanks to Luang Por Somdej Phra Phutthachan (Wan) Thitiyano, former abbot of Wat Arun, figure 11, was appointed abbot. In the year 2489 from the fact that Phra Dech pra Khun Luang Por Somdej Phra Putthachan (Wan) is a Phetchaburi person.

He is also a student, brother and sister with Luang Por Daeng. Wat Khao Bandai It Phra Prang Medal Wat Arun, the first model, year 1946, this model was invited to invite Phra Kru Yan Wilas (red), Wat Khao Bandai It. The best monk of Phetchaburi Come join in the spiritual prayer and chant

And there are also 108 great masters who have learned in Witthayakhom in that era to chant the Prang Medal of Phra Prang of Wat Arun, the first version of this model in 1946, which is the year of the celebration of the building. Restoration of Phra Prang of Wat Arun The monks of Wat Arun Rachawararam therefore created this model of the Prang medal as a souvenir.

Especially Phra Kechi Achan who Ruang Witthayakhom Sai Wat Suthas Traveled to join in this important chanting ceremony with a complete team with Chao Khun Sri (Son) Wat Suthat Thepwararam. The creator of the legend of the ring after Somdej Phra Patriarch Raft, Wat Suthat, etc. So it can be counted as Phra Prang coin Wat Arun, the first model, 1946, is a valuable coin.

Very good It is very worth seeking to worship. Are important both in historical terms And a lot of prestige of Luang Por Daeng of Wat Khao Bandai It With great charisma Chao Khun Sri (Son) Suthat Thepwararam Temple And with great charisma Somdej Phra Phutthachan (Circle) of Wat Arun Ratchawararam

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

帕普朗獎章,黎明寺,第一款型號,1946年(帶夾子)

帕普朗獎章黎明寺(Wat Arun),1946年的首個模型,是充滿佛教的最佳神聖物品。值得一試的崇拜另一個版本的鄭王廟。硬幣的樣式是五角形硬幣。這是第一個也是唯一的五角形硬幣。

在Phra Dech感謝Luang Por的時候圖11曾是鄭王廟的住持的Somdej Phra Putthachan(Wan)Thitiyano被任命為住持。從公元2489年開始Somdej Phra Putthachan(Wan)是碧差汶府的一個人。

他還是Luang Por Daeng的學生,兄弟和姐妹。拷叻萬代寺帕普朗獎章黎明寺(Arun),第一個模型,建於1946年,該模型受邀邀請佛塔山(Wat Khao Bandai It)的帕·克魯·揚·維拉斯(Phra Kru Yan Wilas,紅色)。佛etch最好的和尚來參加精神祈禱和聖歌

還有108位偉大的大師在那個時代在Witthayakhom學到了頌揚Arun的Pra Prang的Prang獎章的Prang勳章,這是該建築於1946年慶祝的年份的第一個版本。黎明寺的普朗黎明寺(Wat Arun Rachawararam)的和尚創建了這種普朗獎章的模型作為紀念品。

尤其是Phra Kechi Achan,他是Ruang Witthayakhom Sai Wat Suthas與Chao Khun Sri(兒子)Wat Suthat Thepwararam的完整團隊一起參加這一重要的誦經儀式。戒指傳奇的創建者是Somdej Phra族長Raft,Wat Suthat等之後,因此可以算作Phra Prang硬幣。 1946年,第一個型號為阿倫寺(Wat Arun)的珍貴硬幣。

非常好值得崇拜。從歷史角度來看都很重要和Khao Bandai的Luang Por Daeng的許多聲望具有極大的魅力昭坤(兒子)蘇泰·特普瓦蘭廟並享有很高的聲望黎明寺的Somdej Phra Phutthachan(圓圈)

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก


เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม 
https://sacred.kachon.com/356144


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ