เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณ รุ่นแรก ปี 2506

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณ รุ่นแรก ปี 2506 (มีคลิป)

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2506 จัดสร้างขึ้นโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน) ฐิติญาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 11 พิธีปลุกเสกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2506 ในคราวนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศัทธาในองค์พระบาทสมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ควรพลาดที่จะเสาะหามาไว้บูชา เพราะพิธีปลุกเสกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2506 ในครั้งนั้นทางวัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน) ฐิติญาโณ 

ท่านได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนั้น มาร่วมในพิธีมหาพุทธมหาเทวาภิเษกเหรียญพระเจ้าตากรุ่นนี้ จำนวนถึง 108 รูป มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2506 รุ่นนี้ไว้อย่างเต็มเปี่ยม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมสายใต้ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ คือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หลวงพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ แห่งวัดสวนขัน เมตตาเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีปลุกเสก และยังมีพระเกจิอาจารย์ ผู้เข็มขลังในสมาธิจิตในยุคนั้นอีกหลายรูป เช่น 

1. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม 2. หลวงปู่นาค วัดระฆัง กรุงเทพฯ 3. หลวงพ่อทอง วัดจักรวรรดิ์ 4. หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ ปทุมธานี 5. หลวพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี 6. หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม 8. หลวงพ่อแทน วัดธรรมเสน 9.หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ 10.หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน  

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

11.หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน 12.หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช 13.หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม เป็นต้น จึงทำให้เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม รุ่นแรก ปี 2506 รุ่นนี้ เป็นเหรียญที่มากด้วยพุทธคุณ มากด้วยประสพการณ์แคล้วคลาดปลอดภัย แก่ผู้ศรัทธาที่นำเหรียญรุ่นนี้ไปห้อยบูชา เป็นเหรียญน่าใช้ น่าเลี่ยมขึ้นคอเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เป็นอย่างยิ่ง

King Taksin the Great Medal Wat Arun, the first model, 1963 (with clip)

King Taksin the Great Medal Wat Arun, the first version of the year 1963, was built by Phra Dech Phrakhun Luang Por Somdej Phra Putthachan (Wan) Thitiyano, former abbot of Wat Arun, figure 11 Medal Ceremony of King Taksin the Great Wat Arun, the first model, 1963 at that time, was very interesting.

Lord Buddha in His Majesty King Taksin the Great Do not miss to seek to worship. Because the ceremony of consecrating coins of King Taksin the Great Wat Arun, the first version of the year 1963, at that time the Wat Arun Ratchawararam By Phradej Phrakhun Luang Por Somdej Phra Putthachan (Wan) Thitiyano

He invited the master teacher who had knowledge of science in that era. Come and join in the ceremony of Maha Buddhism. Somdej Phra Chao Taksin the Great Wat Arun, the first version of the year 1963, this model is fully contained

With the best monk, the great master of the Southern Witthayakhom, who has sacred speech, namely Phra Provost Pisit Attakarn Reverend Father Than Khlai, speech rights of Wat Suan Khan Mercy came to be the chairman of the chanting ceremony. And also has a master monk The magical person in meditation in that era in many forms, such as

1. Luang Pho Ngoen, Don Yai Hom Temple, Nakhon Pathom Province 2. Luang Pu Nak, Rakang Temple, Bangkok 3. Luang Pho Thong, Wat Chakkrawat 4. Luang Pu Thian, Wat Bot, Pathum Thani 5. Luo Pho Nueng, Chulamanee Temple 6. Luang Pho Te Kong Thong Temple Sam-pram 8. Luang Pho Tan, Thammasen Temple 9. Luang Pho Seng, Kalaya Temple 10. Luang Pho Lek, Khao Din Temple

11. Luang Pho Eia, Ban Dan Temple 12. Luang Pu Thiam Kasattrathirat Temple 13. Luang Pho Do, Namatum Temple, etc. Therefore, the coin of King Taksin the Great Wat Arun, the first model, 1963. This model is a coin that is rich with Buddhist grace. With great safety experience To believers who bring this coin to worship It is a good coin to use. Praised for being a sirimongkol for life Very much

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

塔信國王大勳章黎明寺(Arun),1963年,第一款(帶夾子)

塔信國王大勳章黎明寺(Wat Arun)是1963年的第一個版本,由Phra Dech Phrakhun Luang Por前鄭王廟的住持的Somdej Phra Putthachan(Wan)Thitiyano,圖11達信國王大帝的頒獎儀式1963年的第一款車型阿倫寺(Wat Arun)非常有趣。

塔克辛國王Ta下大佛不要錯過尋求崇拜的機會。因為為他信大帝奉獻硬幣的儀式黎明寺,1963年的第一版,當時的黎明寺Ratchawararam Luang Por的Phradej Somdej Phra Putthachan(Wan)Thitiyano

他邀請了那個時代具有科學知識的大師級老師。快來參加摩a佛教儀式。達信國王大帝黎明寺(Wat Arun),1963年的第一個版本,已完全包含在內。

與最優秀的僧侶一起,在神聖的演講中扮演南部維塔雅克洪峰的偉大大師,即帕拉·佛羅斯特·皮西特·阿塔卡恩(Phra Provost Pisit Attakarn) Than Khlai神父,Wat Suan Khan的演講權慈悲開始擔任誦經儀式的主席。還有一位高僧那個時代的冥想中神奇的人有多種形式,例如

1.佛統府Don Yai Hom寺,Luang Pho Ngoen 2.曼谷,Rakang Temple,Luang Pu Nak 3.瑯勃拉通,Wat Chakkrawat 4. Luang Pu Thian,Wat Bot,巴吞他尼5. Luo Pho Nueng,Chulamanee寺院6.瑯勃拉邦通寺三寶8.瑯勃拉坦,塔瑪森寺9.瑯勃森,加拉雅寺10.瑯勃瀝​​,考丁寺

11.瑯勃拉邦Eia,班丹寺12.瑯勃拉邦Kasattrathirat寺13.瑯勃拉多(Luang Pho Do),納姆塔姆神廟(Namatum Temple)等。黎明寺(Wat Arun),第一個模型,1963年。該模型是一枚充滿佛教恩典的硬幣。具有豐富的安全經驗給把這枚硬幣敬拜的信徒這是一個很好的硬幣。因成為終生西里貢而倍受讚譽非常

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม
https://sacred.kachon.com/356142


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ