ความเป็นมาของภูเขาจำลอง วัดอรุณราชวราราม (มีคลิป) 

ความเป็นมาของภูเขาจำลอง วัดอรุณราชวราราม (มีคลิป) 

ภูเขาจำลองวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือหลังศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน ๓ หลัง บริเวณท่าน้ำหน้าวัดอรุณราชวราราม ตามประวัติกล่าวกันว่า เดิมทีเป็นภูเขาจำลองที่โปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓  โปรดให้รื้อนำมาประกอบใหม่ไว้ ณ วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ ภูเขาจำลองนี้มีรั้วล้อมไว้เป็นสัดเป็นส่วนโดยเฉพาะ มีหินสลักรูปตุ๊กตาจีน ๒ ตัว นั่งบนแท่นอยู่นอกรั้วด้านหน้า และตรงหน้าประตูทางเข้ายังทำรูปสลักหินเป็นรูปทหารเรือยืนเฝ้าด้านหน้าประตูอยู่  ๒ นายอีกด้วย

เบญจมาศ อักษรนิตย์ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน รายงาน

第19章模範山的歷史掃管A阿倫(Ratchawararam)(剪輯)

這是鄭王廟的山地模型。它位於黎明神廟前面的碼頭的3個中國轎車門廊後面的北側。根據歷史,據說它最初是在大皇宮建造時喜歡的樣板山。佛陀(Yodfa Chulalongkorn Rama)國王統治時期1

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

後來在拉瑪三世國王統治期間,請在阿倫神廟中拆除並重建。模型山被柵欄包圍,柵欄成比例。前圍欄外面的平台上坐著兩個中國娃娃。在入口前,還有一個石雕,描繪了兩個站在門前的水手

本杰馬斯·阿克森·尼特·凱恩凱(Kanja Report)巡迴演出

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

Chapter 19 History of the Model Mountain Wat Arun Ratchawararam (Clip)

This is a mountain model of Wat Arun. It is located on the north side behind the 3 Chinese saloon porches at the pier in front of the Temple of Dawn. According to history it is said that It was originally a model mountain favorite to be built in the Grand Palace. During the reign of King Phra Phutthayodfa, Chulalongkorn, Rama 1

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

Later in the reign of King Rama III, please dismantle and rebuild it at this temple of Arun. The model mountain is surrounded by a fence that is especially proportional. There are two Chinese dolls sitting on the platform outside the front fence. And in front of the entrance, there is also a stone sculpture depicting two sailors standing in front of the gate.

Benjamas Akson Nit Kaenkaew On Tour by Kaun Report

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ