พี่น้องประชาชนร่วมบุญแผ่นทองหล่อ องค์หลวงพ่อแจ้งและพญายักษ์วัดแจ้ง ในงานสงกรานต์

พี่น้องประชาชนร่วมบุญแผ่นทองหล่อ องค์หลวงพ่อแจ้งและพญายักษ์วัดแจ้ง ในงานสงกรานต์

บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ วัดอรุณราชวราราม ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้จัดให้มีพิธีการสรงน้ําพระที่บริเวณหน้าพระวิหารของวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยได้ทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งจำลอง ซึ่งองค์หลวงพ่อแจ้ง หรือ หลวงพ่ออรุณ เป็นพระพุทธรูปโบราณสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ประจำพระวิหารของวัดอรุณราชวราราม ออกให้พ่อแม่พี่น้องผู้ศรัทธาได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

และยังได้บอกบุญเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาในองค์หลวงพ่อแจ้งและพญายักษ์วัดแจ้ง ซึ่งพญายักษ์วัดแจ้งของวัดอรุณราชวรารามนั้น คือพญายักษ์ในตำนานคู่แรกของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาของความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตำนานเล่าขานอยู่คู่กับวัดอรุณราชวรารามมากว่าร้อยปี

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จะได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง หรือ หลวงพ่ออรุณ พระพุทธรูปโบราณสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ และพญายักษ์วัดแจ้ง พญายักษ์ในตำนานคู่แรกของประเทศไทย 

เพื่อประดิษฐานไว้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาได้กราบไว้ขอพร ขอบารมีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ในช่วงปลายปี 2564 จึงได้เปิดให้พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาได้มีโอกาศร่วมทำบุญเขียนแผ่นทอง เพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ในการหล่อหลวงพ่อแจ้งและพญายักษ์วัดแจ้ง ซึ่งถือเป็นมหาบุญใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ซึ่งท่านผู้ศรัทธาที่สนใจจะร่วมมหาบุญใหญ่กับทางวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ สามารถเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรองค์หลวงพ่อแจ้งเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว พร้อมร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญแผ่นทองตามกำลังศรัทธาดังกล่าวได้ ณ บริเวณปรัมพิธีหน้าพระวิหารวัดอรุณราชวราราม ในวันที่ 13-15 เมษายน 2564

Brothers of the people join the gold leaf merit making to join the handsome merit. Luang Por Chaeng and Phaya Yak, Wat Chaeng At the annual Songkran festival 2021 at Wat Arun Ratchawararam (with clips)

Songkran Festival 2021 at Wat Arun Ratchawararam Of the clergy, Wat Arun, Ratchawararam, Phra Dech, Phrathet, Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Has arranged to have a ceremony for bathing the Buddha image in front of the temple of Wat Arun.

By having made a ceremony to bring a handsome statue of Luang Por Jang, a model Which Luang Por Chaeng or Luang Por Arun is an important and sacred ancient Buddha image of the temple of Wat Arun. Issued to parents, siblings, believers to have a blessing ceremony for the blessing of life and family.

And also invited parents and brothers and sisters to believe in Luang Por Jang and Phaya Yak at Wat Chaeng Which Phaya Yak, the temple of the Wat Arun Ratchawararam Is the first legendary Phaya Yak in Thailand There is a history of holiness. It is a legend that has been spoken with the Wat Arun Ratchawararam Temple for more than a hundred years.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

The clergy of Wat Arun, Rajawararam, Phra Dech, Phrathet, Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun There will be a Thonglor pouring ceremony, Luang Por Chaeng or Luang Por Arun, the sacred ancient Buddha image And Phaya Yak, Chaeng Temple The first legendary Phaya Yak in Thailand

To be enshrined for parents, brothers and sisters, people of the faith to pray Praise for the blessing of life at the end of 2021 has been opened to the people of the faith has an opportunity to participate in making merit and writing a gold leaf. To join the merit as the host In casting Luang Pho Chaeng and Phaya Yak, Wat Chaeng Which is regarded as great merit During the Songkran Festival this year

In which those who believe are interested to join the great merit with the Wat Arun Ratchawararam this time Able to travel to join the water pouring ceremony for blessing on Luang Por Chaeng for the blessing of life and family. Along with joining in merit as the host to make merit of gold leaf according to the faith power can be made at the ceremony area in front of the Temple of Wat Arun on April 13-15, 2021.

Benjamas Akson Nit Kaenkaew On Tour by Kaun Report

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

人民兄弟加入了金箔功勳,加入了英俊功勳。掃管Cha Chaang的Luang Por Chaeng和Phaya Yak在2021年每年在Wat Arun Ratchawararam舉行的潑水節(帶剪輯)

2021年潑水節在黎明寺(Ratchawararam)在神職人員中,鄭王廟,拉差瓦拉蘭,帕德赫,帕勒特,瑯勃拉邦Phratharmaratanadilok基督教協會地區9僧伽委員會僧伽委員會已安排在阿倫寺前面舉行供奉佛像的儀式。

通過典禮帶來一個漂亮的模特Luang Por Jang的雕像瑯勃拉邦(Luang Por Chaeng)或瑯勃拉邦(Luang Por Arun)是鄭王廟重要而神聖的古代佛像。發給父母,兄弟姐妹,信徒以祝福生活和家庭的祝福儀式。

並邀請父母,兄弟姐妹在Wat Chaeng信仰Luang Por Jang和Phaya Yak其中Phaya Yak,鄭王廟Ratchawararam的寺廟是泰國第一個傳說中的Phaya Yak有聖潔的歷史。這是一個與Wat Arun Ratchawararam寺講了一百多年的傳說。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

掃管A阿倫,拉賈瓦拉蘭,帕德克,佛寺,瑯勃拉邦的神職人員Phratharmaratanadilok基督教協會地區9僧伽委員會僧伽委員會將會舉行通羅(Thonglor)澆灌儀式,即神聖的古代佛像Luang Por Chaeng或Luang Por Arun。和Phaya Yak,Chaeng Temple泰國第一個傳奇的Phaya Yak

被奉獻給有信仰的人的父母,兄弟姐妹,祈禱的人對生命祝福的讚美在2021年底已經向人們開放,信仰的人們有機會參與功勳和書寫金箔。加入主持人的功績在鑄造瑯勃拉邦和Phaya Yak,掃管Wat被認為是最大的優點今年的潑水節期間

相信那些有興趣加入這次與阿倫寺(Ratchawararam)的偉大功績的人能夠旅行並參加Lu水莊的注水儀式,以祝福生活和家庭。在2021年4月13日至15日參加在鄭王廟前面的儀式區舉行的奉獻金活動的同時,根據信仰的力量做金箔的功勳。

本杰馬斯·阿克森·尼特·凱恩凱(Kanja Report)巡迴演出

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ