ประกาศขยายเวลาปิดวัด เพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วัดอรุณราชวรารามประกาศขยายเวลาปิดวัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประกาศขยายเวลาปิดวัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้ เป็นสถานการณ์อันตรายที่น่าเป็นห่วงในสุขภาพของพี่น้องประชาชนผู้จะเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความห่วงใยและเพื่อเป็นการอำนวยความสดวกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใจบุญ 

ที่พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานงานกับทางลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) 

จัดทำแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เพื่ออำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสสำผัสการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เป็นการนำเสนอภาพและคลิปวีดีโอความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุด เท่าที่เคยมีการนำเสนอมาของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง 360 องศา 

ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด หรือคลื๊กที่ลิ้งค์ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อการเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์ คลิ๊กชมคลิปประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก
 

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ว่ามีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Wat Arun Ratchawararam announced an extension of the closing time of the temple. From 1 - 31 May 2021 for the safety of the coronavirus outbreak 2019 (COVID-19).

Monks of Wat Arun Ratchawararam Temple By Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Announcement of the extension of the temple closing time From 1 - 3 May 2021 for the safety of the coronavirus outbreak situation (COVID-19)

That is spreading heavily in a new wave at the moment It is a dangerous situation that is worrisome in the health of brothers and sisters who will come to visit the beautiful and important ancient relics of Wat Arun. With care and in order to provide happiness to parents, brothers and sisters, philanthropic people

Who missed the opportunity to visit the beauty of the ancient archaeological site, important relics of Wat Arun Ratchawararam During that time Monks of Wat Arun Ratchawararam Temple By Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Therefore gave mercy orders Secretary Office of Wat Arun Ratchawararam by Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Coordinated with the children of Wat Arun by Mr. Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)

Create a virtual eco-tourism application. To present the new Wat Arun Ratchawararam in a new way that has not been previously presented in the name Kaenkaew On Tour by Kaon to provide more pleasure to parents, brothers and sisters, Thai people and foreigners. Have the opportunity to visit the beautiful beauty of the ancient relics of Wat Arun. Virtual reality online

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

It is a presentation of pictures and video clips of the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Along with telling the history of the story in detail in the most complete way Ever had a presentation of the ancient relics of Wat Arun Ratchawararam. In a virtual 360 degree format

Which you can scan a single QR Code to travel around the temple Or click on the link https://360.kaenkaewontour.com/watarun To explore the beauty of Wat Arun, both the monastery online. Click to see the clip of the building history and the history of Wat Arun.

How has the history Who created it in detail from the past to the present. As a guide to travel to visit the ancient relics of Wat Arun Ratchawararam. What is there and in which direction To be a guideline for conservation tourism of the country's important archaeological sites After the situation of the coronavirus outbreak 2019

In which the team Kaenkaew On Tour by Kachon has organized a tour of Wat Arun Rachawararam in this format in 3 languages: Thai, Chinese, and English, initially ready to present in the Thai language section first. To give opportunity for Thai people to try using in the first group And will accelerate development into a 3-language system soon

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

黎明寺(Arun Ratchawararam)宣布延長聖殿的關閉時間。從2021年5月1日至31日,考慮到2019年冠狀病毒爆發的安全性(COVID-19)。

黎明寺Ratchawararam寺的僧侶作者:Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Phor。9),第9區Sangha Sangha協會理事,鄭王廟(Arun Ratchawararam)的住持宣布延長寺廟的關閉時間從2021年5月1-3日開始,考慮冠狀病毒爆發情況的安全性(COVID-19)

此刻此刻正在大範圍傳播危險的境況令兄弟姐妹的健康令人擔憂,他們將來拜訪鄭王廟美麗而重要的古代文物。帶著愛心並為了給父母,兄弟姐妹,慈善人士幸福

誰錯過了參觀古老考古遺址之美的機會,古代考古遺址是鄭王廟(Rat Arun Ratchawararam)重要遺物在那段時間內黎明寺Ratchawararam神職人員作者:Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Phor。9),第9區Sangha Sangha協會理事,鄭王廟(Arun Ratchawararam)的住持

因此發出了憐憫命令鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)秘書辦公室由Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺的秘書-黎明寺的助理住持和拉差瓦拉拉姆寺(Wat Arun)的助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho機智的掃管Wat阿倫先生(阿卡拉威特)與掃管A阿倫的孩子們Rattanaprasit)

創建一個虛擬的生態旅遊應用程序。以全新的方式展示新的鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam),以前沒有以Kaon的名字Kaenkaew On Tour呈現,給父母,兄弟姐妹,泰國人和外國人帶來更多樂趣。有機會參觀阿倫寺的古代遺蹟的美麗。在線虛擬現實

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

它是Wat Arun Ratchawararam之美的圖片和視頻剪輯的演示。以最完整的方式詳細講述故事的歷史曾經介紹過鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的古代文物。虛擬360度格式

您可以掃描單個QR碼在寺廟周圍旅行或點擊鏈接 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 要探索鄭王廟的美麗,請在線訪問兩個修道院。單擊以查看建築物歷史記錄和黎明寺的歷史記錄。

歷史如何誰從過去到現在詳細地創建了它?作為旅行的指南,以參觀黎明寺(Arun Ratchawararam)的古代遺跡。那裡是什麼,朝哪個方向成為該國重要考古遺址保護旅遊的指南冠狀病毒流行情況之後2019

在哪個團隊Kachon的Kaenkaew On Tour組織了以3種語言(泰語,中文和英語)進行的Arun Rachawararam寺的遊覽,最初準備首先在泰語部分進行展示。為泰國人提供在第一組中嘗試使用的機會並將很快加快開發成3語言系統的速度

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ