ถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่งแด่ พระธรรมรัตนดิลก ในโอกาศได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะภาค 9

วิทย์ วัดอรุณ เป็นตัวแทนลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เข้าถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่งแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ในโอกาศได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะภาค 9

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เป็นตัวแทนลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เข้าถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่งแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ในโอกาศที่องค์หลวงพ่อบุญธรรมของคุณวิทย์วัดอรุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เทพเจ้าแห่งความเมตตา พระผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช อริยวงศาคตญาณ(อมุพรมหาเถร) ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนตะวันออก แต่งตั้งให้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 9 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ยังความปลื้มปิติยินดีแก่หมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี ซึ่งมีความรักเคารพยิ่งในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

Wit Wat Arun represents the descendants of King Tak, the people of Wat Arun, Thonburi side. Attend to give thanks and give great joy to Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok He was appointed as a priest of Region 9.

On May 13, 2021, Khun Wit Wat Arun (Akharawit Rattanaprasit) owner of Kachon newspaper dot com. Representing the descendants of Phra Tak, the people of Wat Arun, Thonburi side Attend to give thanks and give great joy to Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Abbot of Wat Arun Ratchawararam

In the occasion of the Buddha image of Mr. Wit Wat Arun Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Abbot of Wat Arun Ratchawararam God of mercy Our beloved and most revered monk, the descendants of Phra Chao Tak, Thonburi temple people

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

At the Patriarch of the Supreme Patriarch Ariyawongsakotyan (Amuphon Mahathir) has signed the name of the Supreme Patriarch. In an order to appoint the Archbishop of the region priests in the Eastern Administrative District to appoint the King of Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Abbot of Wat Arun Ratchawararam Is a primate, region 9

Also of joy to the group of Wat Arun temple monks and us, descendants of Phra Tak, the people of Wat Arun, Thonburi side. Which has great respect and love in the Lord Phratharmaratanadilok Director of the Maha Thera of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Rachawararam Temple at the Central Office of Wat Arun

Kachon newspaper, Wat Arun reported.

機智的鄭王廟代表著吞武里一側的鄭王廟的人們,昭覺德的後裔。參加感恩並給予極大的喜悅Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok他被任命為第9區的牧師。

2021年5月13日,庫恩·威特·鄭王廟(Akharawit Rattanaprasit),Kachon報紙網的所有者。代表吞武里一側的鄭王廟的帕德的後裔參加感恩並給予極大的喜悅Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok僧伽協會理事黎明寺(Ratawararam)的住持

在機靈的掃管Wat阿倫先生的佛像之際Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok僧伽協會理事黎明寺(Ratawararam)的住持憐憫之神我們最受尊敬和最受尊敬的和尚,昭覺德(Phra Chao Tak)的子孫,吞武里一側的鄭王廟(Wat Arun)人民。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

在最高宗主教中Ariyawongsakotyan(Amuphon Mahathir)簽署了最高宗主教的名字。為了任命東部行政區的區域神父大主教,任命瑯勃拉邦國王Phratharmaratanadilok僧伽協會理事黎明寺(Ratawararam)的住持是靈長類動物,區域9

並對鄭王廟和尚和我們,Phra Tak的子孫,吞武里一側的鄭王廟的居民們也感到高興。在主裡面有極大的尊重和愛Phratharmaratanadilok教會協會地區Maha Thera的主任9在鄭王廟中央辦公室的鄭王廟的住持Rachawararam Temple

黎明寺(Wat Arun)報Kachon報紙。

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://publish.kachon.com/356553


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ