ภาพถ่ายโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ ธมฺมสิริ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวรารามค้นพบภาพเก่าอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ ธมฺมสิริ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 8

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์  

โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการร่วมกับทางลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน มงคลวิเชียร)

ซึ่งทาง คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้ประสานไปทาง คุณอนุสิษฐ์ บุญมาก ลูกหลานสายวัดเทียนถวาย ปทุมธานี ของพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ ซึ่งทางลูกหลานสายวัดเทียนถวาย ก็ยินดีน้อมถวายไฟล์ภาพถ่ายจากฟิล์มต้นฉบับของท่าน มอบกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม

บัดนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางกองทุนการศึกษา ศาลา 4 โดย ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมสนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยได้ร่วมติดตามค้นหาภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ตามกุฏิคณะต่างๆของวัดอรุณราชวรารามทั้ง 8 คณะ จนทำให้ค้นพบภาพถ่ายโบราณของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ ธมฺมสิริ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 8 เพิ่มอีกหนึ่งภาพ ที่ได้รับมอบภาพนี้จาก พระมหาวินัย ปริญญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เป็นภาพถ่ายซีเปียโบราณ ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 8 ซึ่งเคยพ้นพบภาพดังกล่าวมาแล้วภาพหนึ่งแต่เป็นภาพเล็กกว่าภานนี้ การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นความสำคัญยิ่ง เพราะภาพนี้มีความสมบูรณ์ของภาพมากกว่าภาพเดิม จะมีความชำรุดของภาพโดยรอบบ้างตามกาลเวลา 

ซึ่งหากนับรวมกับภาพของ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ ที่ทาง คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้รับมาจากทางลูกหลานสายวัดเทียนถวายแล้ว ถือเป็นการค้นพบภาพที่ 4 ของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ครั้งสำคัญ

ทางหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้มอบหมายให้ คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ ช่วยตบแต่งภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามดังกล่าว ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายตามกาลเวลาให้ภาพกลับมามีความคมชัดสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อส่งมอบภาพดังกล่าวกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม

นับเป็นเพราะบารมีของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยแท้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนดิลก ท่านมุ่งมั่นที่ต้องการจะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามในทุกๆเรื่องให้ถูกต้องที่สุด เพื่อไว้ให้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณในรุ่นต่อๆไป ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของวัดอรุณราชวรารามอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

Wat Arun Wat Arun, discover the old historical value, ancient photograph of Somdej Phra Phutthakhosachan (Rittithamasiri), the former abbot of Wat Arun, Figure 8.

Monks of Wat Arun Ratchawararam Temple By Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun He had an idea to find and collect the original image of the former Abbot of Wat Arun. That still misses and cannot be found To compile a complete history of the former abbot of Wat Arun

By giving mercy orders Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Is a contact to operate together with the descendants of Wat Arun by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) Khun Waen, Wat Arun (Nopparat Mongkolvichien)

Which way you Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) has coordinated with Ms. Anusit Bunmak, descendants of the Thian Temple, Pathum Thani of Phra Dech Phra Phimon Tham (Nak Sumon Nako), former abbot of Wat Arun, figure 10, which the descendants of Wat Thian Temple offer Would be happy to bow and offer photo files from your original film Handing back to Wat Arun (Temple of Dawn)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Now it is very gratifying. At the Education Fund, Sala 4 by Phra Kru Winaithon Jiradej Jiratecho, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Has joined the spirit of Phra Dech Pra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun

By participating in the search for the original image of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam According to the cloister of the eight temples of Wat Arun, until the discovery of ancient photographs of Somdej Phra Phutthakhosachan (Rittithamasiri), former abbot of Wat Arun, figure 8, added one more picture. Received this picture from Phra Mahawinai Prinya, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Temple

It's an ancient sepia photo. Taken during the reign of King Phra Phutthakhosachan (Ritthi), former abbot of Wat Arun, figure 8, who had previously seen one such picture, but it is smaller than this one. This discovery is of great importance. Because this picture has a richer picture than the original picture There will be some deterioration of the surrounding images over time.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Which, if combined with the image of Phra Phimon Tham (Nak Sumon Nako), former abbot of Wat Arun, figure 10 at the way of Khun Wit, Wat Arun (Akharawit Rattana Prasit) received from the descendants of the temple candle offering. It is the discovery of the fourth image of the former abbot of Wat Arun.

In the newspaper Kachon Dot Com for descendants of Wat Arun people by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) has assigned Khun Pornchai Soithong, a graphic designer who has expertise in image editing. Help decorate the original image of the former Abbot of Wat Arun. Which has been damaged over time, allowing the image to return to its sharpness and perfection as before To deliver the aforementioned pictures back to Wat Arun Ratchawararam

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

It is because of the prestige of Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Maha Synod of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun At Phra Dech Phra Khun, Luang Por Than is committed to developing the Temple of Dawn. To have the most prosperity in all areas

Phra Dech Phrakhun Luang Por Phrathamratanadilok He was determined to compile the history of Wat Arun in every story as accurately as possible. For the monks of Wat Arun Temple and the descendants of Wat Arun in future generations Have studied and researched various stories of Wat Arun Ratchawararam correctly The most truthful

Kachon Domom newspaper, Wat Arun reported.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

阿倫寺(Wat Arun)阿倫寺(Wat Arun),發掘了古老的歷史價值,古老的照片,圖為阿倫寺的前住持索姆傑·帕·佛塔可可尚(Rittithamasiri),圖8。

黎明寺Ratchawararam寺的僧侶作者:Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持他有一個想法來尋找並收集阿倫寺前住持的原始圖像。仍然錯過並且找不到彙編阿倫寺的前住持的完整歷史

通過下達命令Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺的秘書-黎明寺的助理住持和拉差瓦拉拉姆寺(Ratawararam Temple)的鄭王廟助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho是與Khun Wit Wat Arun(Akarawit Rattanaprasit)坤逸,鄭王廟(Nopparat Mongkolvichien)

您用哪種方式來了解鄭王廟(Akarawit Rattanaprasit)已與Thian Temple,Phra Dech的Pathum Thani的後代Anusit Bunmak女士進行了協調。臥佛寺(Phra Phimon Tham)(Nak Sumon Nako),鄭王廟的前住持,圖10,鄭王廟的後代提供樂意鞠躬並提供原始電影中的照片文件交還給黎明寺(黎明寺)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

現在非常可喜。在教育基金會舉辦的Sala 4會議上,鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的助理住持Phra Kru Winaithon Jiradej Jiratecho加入了Phra Dech Pra Khun Luang Por的精神Phratharmaratanadilok佛教協會僧伽委員會地區9黎明寺的住持

通過參與搜索Wat Arun Ratchawararam的前住持的原始圖像根據鄭王廟的8個寺廟的迴廊,直到發現古代照片圖8曾是鄭王廟的住持的Somdej Phra Phutthakhosachan(Rittithamasiri),再加上一張照片。從鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam Temple)的住持助手Phra Mahawinai Prinya收到這張照片

這是一張古老的棕褐色照片。照片取自國王阿倫(Wat Arun)的前住持Phra Phutthakhosachan國王(Ritthi)統治期間,圖8,他曾看過一幅這樣的照片,但比這張照片小。這一發現非常重要。因為此圖片的圖片比原始圖片更豐富隨著時間的流逝,周圍圖像會有所劣化。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

如果與圖像結合Phra Phimon Tham(Nak Sumon Nako),鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的前住持,圖10在鄭王廟(Khan Wit)的路上(Akharawit Rattana Prasit)從聖殿蠟燭祭的後代那裡收到。這是掃管A阿倫的前住持的第四張圖像的發現。

在報紙Kachon Dot Com中,為Khun Wit Wat Arun(Akarawit Rattanaprasit)已任命具有圖像編輯專業知識的平面設計師Khun Pornchai Soithong。幫助裝飾阿倫寺前住持的原始圖像。隨著時間的流逝而損壞,使圖像恢復到以前的清晰度和完美度將上述圖片發送回掃管Wat阿倫拉差瓦拉拉姆

這是因為Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok基督教協會第9區域Maha主教會議主任在Phra Dech Phra Khun,Luang Por Than致力於開發黎明神廟。在所有領域擁有最大的繁榮

Phra Dech Phrakhun Luang Phor Phrathamratanadilok他決心要盡可能準確地彙編每個故事中的鄭王廟歷史。面向後世的鄭王廟和尚和後裔的後代正確地研究和研究了阿倫寺的各種故事最真實

黎明寺(Wat Arun)報Kachon Domom報紙。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://sacred.kachon.com/356590


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ