ภาพมงคล ๒ พระมหาเถระ ๒ อารามสำคัญ

ภาพมงคล ๒ พระมหาเถระ ๒ อารามสำคัญ

พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รับเครื่องสักการะจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมื่อ 27 พ.ย.62

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ