หนังสือมนต์พิธี ระลึกรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิมพ์หนังสือมนต์พิธีเพื่อถวายเป็นที่ระลึกโอกาสการรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม นำโดย พระครูปลัดดิลกวัฒน์,ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ พร้อมคณะกองงาน 

จัดพิมพ์หนังสือมนต์พิธี ซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์ที่นิยมแพร่หลายในหมู่คณะสงฆ์และพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เป็นหนังสือสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดพิมพ์โดย พระราชวัชรรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) วัดอรุณราชวราราม เพื่อเป็นที่ระลึกเตรียมถวายเนื่องในโอกาสการรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชวัชรรังษี(เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Monks at Wat Arun Ratchawararam Publishing a book of ceremonial spells to commemorate the occasion of the royal inauguration Prajadhipok Rangsee (Iam Siriwanno), assistant abbot of Wat Arun Ratchawararam

The monks at Wat Arun Ratchawararam by Phra Det Phra Det Phra Luang Pho Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9) Member of the Supreme Sangha Council, Preceptor Region 9 Committee, Police Sub-District Prof., Abbot of Wat Arun Ratchawararam Assigned to the Secretariat of Wat Arun, led by Phra Khru Laddilokwat, Dr. (Chumphon), Assistant Abbot/Secretary of Wat Arun Ratchawararam Secretary of the Dean of Region 9 together with the Division

Publishing a book of ceremonies This is a prayer book that is widely popular among the Sangha and Buddhist brothers all over the country. It is a prayer book published by Royal Watchararangsi (Iam Siriwanno) Wat Arun Ratchawararam as a souvenir prepared to offer on the occasion of receiving the royal title Prajadhipok Rangsi (Iam Siriwanno), assistant abbot of Wat Arun Ratchawararam at Wat Arun Ratchawararam Bangkok Yai Bangkok

鄭王廟的僧侶出版禮儀咒語書以紀念皇室就職典禮Prajadhipok Rangsee (Iam Siriwanno),鄭王廟助理方丈

Phra Det Phra Det Phra Luang Pho 在鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9) 最高僧團委員會成員,第 9 區導師委員會,警察分區教授,鄭王廟住持分配到鄭王廟秘書處,由帕克魯拉迪洛瓦博士(春蓬),鄭王廟助理方丈/秘書領導九區院長秘書會同處

出版禮儀書這是一本廣受全國僧伽、佛弟子歡迎的祈願書。這是一本祈禱書,由Royal Watchararangsi (Iam Siriwanno) 鄭王廟 Ratchawararam作為獲得皇室頭銜時準備提供的紀念品Prajadhipok Rangsi (Iam Siriwanno),鄭王廟拉差瓦拉拉姆寺的助理方丈曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ