ภาพวาดประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ ภาพวาดสีน้ำมัน พญายักษ์วัดแจ้ง

ภาพวาดประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ ภาพวาดสีน้ำมัน พญายักษ์วัดแจ้ง เจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวง ที่จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ดำริจัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม ซึ่งนับเป็นการจดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งสำคัญให้ลูกหลานชาวไทยในรุ่นต่อๆไปได้จดจำ

เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ท่านผู้ศรัทธาร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนภายในพระอาราม อานิสงส์แห่งบุญของการสร้างถนน จะส่งผลให้ท่านผู้ร่วมบุญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีลู่ทางในการทำมาหากินที่สดใส มีช่องทางทำกินที่ดีไม่ติดขัด จะเดินทางไปทางใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย ได้พบแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดไป

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจะจัดให้มีพิธีเททองหล่อ องค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง - รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร พร้อมพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ 

ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ลานหน้าพญายักษ์วัดวัดแจ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอรุณราชวราราม ซึ่งในพิธีอันยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 250 ปี ของวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ จะต้องมีภาพเหมือนของพญายักษ์วัดแจ้ง เพื่อเป็นภาพประธานในพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

จึงได้มีการจัดสร้างภาพวาดสีน้ำมัน พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2 เมตร ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี เพื่ออัญภาพวาดสีน้ำมันพญายักษ์วัดแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์ภาพนี้ ไปเป็นภาพประธานในพิธีบวงสรวงสังเวยพญายักษ์วัดแจ้ง ก่อนเข้าสู่พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์  

โดยได้มอบหมายให้ ช่างเขียนฝีมือดี คุณหนึ่ง วัดอรุณ สายเลือดลูกหลานชาววัดอรุณโดยกำเหนิด เป็นผู้ลงสีลายเส้นภาพวาดสีน้ำมัน พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2 เมตร อันศักดิ์สิทธิ์ภาพนี้ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการวาดภาพประวัติศาสตร์ พญายักษ์วัดแจ้ง ครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดในทุกขั้นตอนจะทยอยนำมาลงเพื่อนำเสนอต่อท่านผู้ศรัทธาต่อไป

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) เบอร์ 089-487-7391
พระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) เบอร์ 094-156-5515
พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
พระมหาสุวิทย์  ปวิชชกิตติ เบอร์ 098 151-6813 ไอดีไลน์ suwit098151
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง - เททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง จำลอง ความสูง 2.40 เมตร และร่วมบุญบูชา เหรียญยักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ จัดสร้างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 250 ปี วัดอรุณราชวราราม

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบุญใหญ่เททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง และเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวราราม

องค์หลวงพ่ออรุณ หรือ หลวงพ่อแจ้งนั้น ท่านเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ เมื่อปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๔๐๑ ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญท่านมาจากเวียงจันทน์ได้นำไปประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหารของวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

หลวงพ่ออรุณหรือพระแจ้งแห่งพระวิหารวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และชาวบ้านย่านวัดอรุณตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ยามเมื่อชาวบ้านมีความทุกข์ร้อนกังวลใจจากเรื่องใดๆ ก็มักจะพากันมาบนบานขอพรจากองค์หลวงพ่อแจ้ง ก็จะสมหวังตามที่ได้ขอพรจากองค์หลวงพ่อทุกสิ่งทุกประการตลอดมา

พญายักษ์วัดแจ้งมหาเทพารักษ์สำคัญของวัดอรุณราชวราราม หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในนาม ยักษ์วัดแจ้ง เป็นพญายักษ์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีตำนานเล่าขานถึงเรื่องราวปาฏิหารย์และความศักสิทธิ์ เกี่ยวกับพญายักษ์โบราณคู่นี้มากมายหลายเรื่องเล่า ตั้งแต่ครั้งอดีตเมื่อคราวเริ่มสร้างจวบจนมาถึงในยุคปัจจุบัน เป็นรูปปั้นพญายักษ์โบราณคู่แรกของเมืองไทย ที่มีอายุการสร้างยาวนานมาแล้วกว่า 200 ปี 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ยักษ์วัดแจ้ง พญายักษ์คู่โบราณแห่งวัดอรุณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคู่นี้ เป็นพญาแห่งยักษ์ทั้งปวง เป็นพญายักษ์ที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นพญาแห่งยักษ์ที่มีผู้เคารพศรัทธามาตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงในยุคปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มาสักการะบูชา ยักษ์วัดแจ้ง พญาแห่งยักษ์คู่นี้แล้ว จะมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่ มีโชคลาภ มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

การที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีความตั้งใจจะทำพิธีมหามงคลครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 250 ปี ของประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวราราม โดยจะทำพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่ออรุณ หรือ หลวงพ่อแจ้ง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตร เท่าองค์จริง

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และทำพิธีเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง จำลอง ขนาดความสูง 2.40 เมตร พร้อมจัดสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา และ เหรียญยักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งจำลอง และรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา พร้อมสร้างเหรียญยักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวรารามในรอบ 250 ปี ในนามของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม

จึงถือเป็นมหามงคลยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ที่ถือเป็นมหาบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง และเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง จำลอง ขนาดความสูง 2.40 เมตร ครั้งประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวราราม ซึ่งอานิสงส์แห่งบุญในการร่วมทำบุญเททองหล่อพระนั้น ถือเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ถือเป็นมหาศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

การจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญยักษ์วัดแจ้ง และรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราราชวรารามในครั้งนี้นั้น ก็เพื่อมอบเป็นของขวัญอันเป็นมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณ และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม 

ซึ่งการบูรณะปฏิสังขรเส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณในการการบูรณะปฏิสังขรครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท เป็นการร่วมสร้างมหาบุญบารมีใหญ่ มีอานิสงส์แห่งบุญของการสร้างถนน จะส่งผลให้ผู้ร่วมบุญมีลู่ทางในการทำมาหากินที่สดใส มีช่องทางทำกินที่ดีไม่ติดขัด จะเดินทางไปทางใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมหามงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดไป

โดยท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถเดินทางมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเขียนแผ่นทองเพื่อร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ และร่วมบุญบูชาสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญยักษ์วัดแจ้ง และรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา รุ่นมหาโภคทรัพย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ของการจัดสร้างพญายักษ์วัดแจ้งในนามวัดอรุณราราชวราราม เพื่อเป็นสิ่งมหามงคลเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์อำนวยการที่ทางวัดได้จัดสถานที่ไว้ที่บริเวณหน้าโบสถ์น้อย วัดอรุณราชวราราม ตลอดปี 2564

โดยจะจัดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง และเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง จำลอง ขนาดความสูง 2.40 เมตร พร้อมจัดให้มี พิธีมหาพุทธา-มหาเทวาภิเษก เหรียญยักษ์วัดแจ้ง และ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา รุ่นมหาโภคทรัพย์ อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ ณ บริเวณลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งหมายกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญยักษ์วัดแจ้ง และรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา เป็นครั้งแรกในรอบ 250 ปี ในนามวัดอรุณราราชวราราม

1.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ต้นตระกลู ขนาดความสูง 29 นิ้วฟุต(สร้างตามจำนวนการสั่งจอง) ซึ่งจะทำพิธีบวงสรวงเททองหล่อ ณ บริเวณลานหน้ายักษ์วัดอรุณราชวราราม พร้อมกับรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง จำลอง ขนาดความสูง 2.40 เมตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาได้กราบไหว้บูชา โดยด้านหลังของพญายักษ์วัดแจ้ง ต้นตระกลู ทุกองค์จะสลักชื่อนามสกุลของผู้ร่วมทำบุญไว้เป็นที่ระลึกประจำตระกูลของแต่ละท่าน พร้อมมอบเหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร โค๊ดพิเศษ จำนวน 200 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 100,000 บาท

2.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้วฟุต สร้างจำนวน 499 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 20,000 บาท

3.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 9 นิ้วฟุต สร้างจำนวน 699 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 10,000 บาท

4.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1 นิ้ว 
4.1.เนื้อทองคำ(สร้างตามจำนวนการสั่งจอง) มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 40,000 บาท
4.2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน 1,999 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 1,500 บาท
4.3.เนื้อทองสัมฤทธิเดช สร้างจำนวน 9,999 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 400 บาท
4.4.เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 19,999 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 300 บาท

5.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร
5.1.ชุดทองคำ(สร้างตามจำนวนการสั่งจอง) ประกอบด้วย 1.เหรียญเนื้อทองคำ 2.เหรียญเนื้อเงินฝาครอบนาค 3.เนื้อเงิน 4.เหรียญเนื้อทองแดง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร โค๊ดพิเศษ จำนวน 100 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 70,000 บาท
5.2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน 999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 2,000 บาท

5.3.เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 5 สี 1.สีธงชาติ 2.แดง 3.น้ำเงิน 4.เขียว 5.เหลือง จำนวนสีละ 999 เหรียญ รวม 4,995 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 400 บาท
5.4.เนื้อทองสัมฤทธิเดช สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 300 บาท
5.5.เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 19,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 200 บาท

6.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร
6.1.ชุดทองคำ(สร้างตามจำนวนการสั่งจอง) ประกอบด้วย 1.เหรียญเนื้อทองคำ 2.เหรียญเนื้อเงินฝาครอบนาค 3.เนื้อเงิน 4.เหรียญเนื้อทองแดง ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร โค๊ดพิเศษ จำนวน 100 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 55,000 บาท
6.2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน 999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 1,500 บาท

6.3.เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร สร้าง 5 สี 1.สีธงชาติ 2.แดง 3.น้ำเงิน 4.เขียว 5.เหลือง จำนวนสีละ 999 เหรียญ รวม 4,995 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 350 บาท
6.4.เนื้อทองสัมฤทธิเดช สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 250 บาท
6.5.เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 19,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 150 บาท

7.เหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง เนื้อผงพุทธคุณ 108 สร้างจำนวน 19,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 100 บาท

8.ภาพถ่ายพร้อมการ์ด พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขนาดความกว้าง 12 นิ้วฟุต คูณ ความสูง 15 นิ้วฟุต สร้างจำนวน 999 ภาพ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 500 บาท

หมายเหตุ ในการสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งและเหรียญพญายักษ์วัดแจ้งทุกเนื้อทุกขนาด ยกเว้นเนื้อผงพุทธคุณ 108 จะทำการตอกโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกองค์ และในการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ทุกเนื้อทุกขนาด ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับมอบเพิ่ม ภาพถ่ายพร้อมการ์ด พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) จำนวน 1 ภาพ มูลค่า 500 บาท ฟรี

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) เบอร์ 089-487-7391
พระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) เบอร์ 094-156-5515
พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
พระมหาสุวิทย์  ปวิชชกิตติ เบอร์ 098 151-6813 ไอดีไลน์ suwit098151
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ