วัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม

วัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม 

วัดอรุณราชวราราม หรือวัดแจ้ง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่ารามัญแล้ว พระองค์ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของไทย พระองค์ได้ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี แล้วสถาปนาให้วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดในเขตพระราชฐาน เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา (เหมือนวัดพระแก้วในปัจจุบัน)

วัดอรุณราชวราราม ถือเป็นวัดสำคัญของประเทศไทย เป็น ๑ ใน ๖ พระอารามหลวง(เอกอุดม) ของประเทศไทย มีองค์พระปรางค์วัดอรุณสูงเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งพระปรางค์วัดอรุณนั้นถือเป็นองค์พระมหาธาตุเจดีย์ประจำพระนคร มีความศักดิ์สิทธิ์ มีสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง และวัดอรุณราชวรารามยังมีสิ่งปลูกสร้างล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมโบราณอีกมากมาย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ในฐานะเป็นสมบัติของชาติ

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

วัดอรุณราชวราราม ยังเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ที่ชาวต่างชาติจะต้องมาเยือน มาเที่ยวชมความสวยสดงดงามขององค์พระปรางค์วัดอรุณ จึงจะถือว่ามาถึงกรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้นำภาพขององค์พระปรางค์วัดอรุณ ไปเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำชาติอีกด้วย

ด้วยวัดอรุณราชวรารามในฐานะเป็นวัดท่องเที่ยวของชาติ ที่มีพี่น้องชาวไทยและเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างนิยมพากันมากราบไหว้ขอพรจาก องค์หลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถ องค์หลวงพ่อพระประธานในพระวิหาร มากราบไหว้ขอพรจากองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอุโบสถน้อย

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

มากราบไหว้ขอพร ขอบารมี ขอโชค ขอลาภ จากองค์พญายักษ์วัดแจ้ง พญายักษ์คู่โบราณเจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวง มหาเทพารักษ์สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอรุณ และมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามด้านสถาปัตยกรรมโบราณของวัดอรุณราชวราราม ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุที่วัดอรุณราชวราราม จะซ่อมบำรุง ปรับภูมิทัศน์ จัดเสนาสนะของวัดให้มีความสะดวกสบาย เพื่อรองรับท่านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทนและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมองค์พระปรางค์มากขึ้นทุกปี จึงมีโครงการจะบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณทั้งหมดภายในพระอาราม และทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาลงในระบบใต้ดิน เพื่อความสวยงามและสะดวกในการสัญจรเดินทางของคณะสงฆ์และท่านนักท่องเที่ยว

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คณะกรรมการคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จึงมีมติเห็นสมควรให้จัดสร้างวัตถุมงคลสำคัญ รุ่นแรกในรอบ 250 ในนามวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเพื่อระดมทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และมอบเป็นของขวัญแก่ท่านผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยได้จัดสร้างวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลดังกล่าว มาทำการบูรณะถนนและระบบไฟฟ้าประปาพร้อมทั้งระบบระบายน้ำภายในพระอาราม

คณะกรรมการคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง วัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์วัดอรุณราชวราราม "ลูกเจ้าตากลูกยักษ์วัดแจ้ง" ทุกท่าน และท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญจากทั่วประเทศ ได้ร่วมมหาบุญใหญ่ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม วัดอรุณราชวราราม ด้วยการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง “รุ่นมหาโภคทรัพย์” โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปบูรณะถนนทั้งพระอาราม 

โดยท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) เบอร์ 089-487-7391
พระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) เบอร์ 094-156-5515
พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
พระมหาสุวิทย์  ปวิชชกิตติ เบอร์ 098 151-6813 ไอดีไลน์ suwit098151
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

โดยทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามได้จัดสร้างวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง  รุ่นมหาโภคทรัพย์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 250 ปี ในนามวัดอรุณราชวราราม คือ

1.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ต้นตระกลู ขนาดความสูง 29 นิ้วฟุต(สร้างตามจำนวนการสั่งจอง) ซึ่งจะทำพิธีบวงสรวงเททองหล่อ ณ บริเวณลานหน้ายักษ์วัดอรุณราชวราราม พร้อมกับรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง จำลอง ขนาดความสูง 2.40 เมตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาได้กราบไหว้บูชา

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยด้านหลังของพญายักษ์วัดแจ้ง ต้นตระกลู ทุกองค์จะสลักชื่อนามสกุลของผู้ร่วมทำบุญไว้เป็นที่ระลึกประจำตระกูลของแต่ละท่าน พร้อมมอบเหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร โค๊ดพิเศษ จำนวน 200 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 100,000 บาท

2.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 19 นิ้วฟุต สร้างจำนวน 499 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 20,000 บาท

3.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 9 นิ้วฟุต สร้างจำนวน 699 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 10,000 บาท

4.รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้ง ขนาด 1 นิ้ว 
4.1.เนื้อทองคำ(สร้างจำนวน 59 องค์) มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 40,000 บาท
4.2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน 1,999 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 1,500 บาท
4.3.เนื้อทองสัมฤทธิเดช สร้างจำนวน 9,999 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 400 บาท
4.4.เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 19,999 องค์ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 300 บาท

5.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร
5.1.ชุดทองคำ(สร้างจำนวน 59 ชุด) ประกอบด้วย 1.เหรียญเนื้อทองคำ 2.เหรียญเนื้อเงินฝาครอบนาค 3.เนื้อเงิน 4.เหรียญเนื้อทองแดง ขนาด 3.5 เซ็นติเมตร โค๊ดพิเศษ จำนวน 100 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 70,000 บาท
5.2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน 999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 2,000 บาท

5.3.เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา สร้าง 5 สี 1.สีธงชาติ 2.แดง 3.น้ำเงิน 4.เขียว 5.เหลือง จำนวนสีละ 999 เหรียญ รวม 4,995 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 400 บาท
5.4.เนื้อทองสัมฤทธิเดช สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 300 บาท
5.5.เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 19,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 200 บาท

6.เหรียญยักษ์วัดแจ้ง ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร
6.1.ชุดทองคำ(สร้างจำนวน 59 ชุด) ประกอบด้วย 1.เหรียญเนื้อทองคำ 2.เหรียญเนื้อเงินฝาครอบนาค 3.เนื้อเงิน 4.เหรียญเนื้อทองแดง ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร โค๊ดพิเศษ จำนวน 100 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 55,000 บาท
6.2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน 999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 1,500 บาท

6.3.เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร สร้าง 5 สี 1.สีธงชาติ 2.แดง 3.น้ำเงิน 4.เขียว 5.เหลือง จำนวนสีละ 999 เหรียญ รวม 4,995 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 350 บาท
6.4.เนื้อทองสัมฤทธิเดช สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 250 บาท
6.5.เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 19,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 150 บาท

7.เหรียญพญายักษ์วัดแจ้ง เนื้อผงพุทธคุณ 108 สร้างจำนวน 19,999 เหรียญ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 100 บาท

8.ภาพถ่ายพร้อมการ์ด พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขนาดความกว้าง 12 นิ้วฟุต คูณ ความสูง 15 นิ้วฟุต สร้างจำนวน 999 ภาพ มอบเป็นที่ระลึกแก่ท่านผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ จำนวน 500 บาท

หมายเหตุ ในการสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งและเหรียญพญายักษ์วัดแจ้งทุกเนื้อทุกขนาด ยกเว้นเนื้อผงพุทธคุณ 108 จะทำการตอกโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกองค์ และในการร่วมบุญบูชาวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ ทุกเนื้อทุกขนาด ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับมอบเพิ่ม ภาพถ่ายพร้อมการ์ด พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) จำนวน 1 ภาพ มูลค่า 500 บาท ฟรี

และในการจัดสร้างวัตถุมงคล พญายักษ์วัดแจ้ง  รุ่นมหาโภคทรัพย์ ครั้งประวัติศาสตร์ของวัดอรุณในรอบ 250 ปี ของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในครั้งนี้

ยังจะได้จัดสร้างองค์รูปหล่อจำลอง พระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัดอรุณราชวราราม ขนาดเท่าองค์จริงหน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตร จำนวน 1 องค์ และรูปหล่อจำลองพญายักษ์วัดแจ้ง จำลองขนาดความสูง 2.40 เมตร ขึ้นอีกหนึ่งตน เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธา 

โดยจะจัดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง และเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง จำลอง ขนาดความสูง 2.40 เมตร พร้อมจัดให้มี พิธีมหาพุทธา-มหาเทวาภิเษก เหรียญยักษ์วัดแจ้ง และ รูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชา รุ่นมหาโภคทรัพย์ อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ

ณ บริเวณลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งในประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวราราม ยังไม่เคยมีการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ในบริเวณนี้มาก่อน จึงถือเป็นมหามงคลยิ่งแห่งชีวิตของท่านผู้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้

ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่
พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) เบอร์ 089-487-7391
พระครูวินัยธร (จีรเดช จิรเตโช) เบอร์ 094-156-5515
พระมหาสิโรฒม์  พุทธรกขิโต เบอร์ 081-420-4546 ไอดีไลน์ sirote2526
พระมหาสุวิทย์  ปวิชชกิตติ เบอร์ 098 151-6813 ไอดีไลน์ suwit098151
สำนักงานกลาง เบอร์ 092-282-2678 ไอดีไลน์ 0922822678

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

หรือโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิทัศน์ วัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอาราม
เลขที่บัญชี 115-2-50515-0

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ