พิธีเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)

พิธีเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ในพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และคณะสงฆ์ในเขตปรกครองเจ้าคณะภาค ๙ ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพรักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี จากทั่วประเทศ ได้ร่วมพิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในโอกาสรับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

Ceremony to invite Hiranbat, padyos and ranks to honor Phra Phromwatcharamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor. 9) Committee of the Supreme Sangha Council, Prefect Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Monday, October 18, 2021 at 2:00 p.m. His Majesty the King His Majesty the King had Mr. Supachai Phu-ngam, the Privy Councilor, to invite Hiranbat, Padyot, and the rank of honor to the Phra Phromwatcharamedhi (Somkiat Kovito, Por.Dor. 9) at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam. Bangkok Yai Bangkok

In a historic ceremony of the monks at Wat Arun Ratchawararam and the brothers and sisters of Wat Arun people. as well as a group of disciples who respect and believe in the grace of Luang Pho Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Supreme Sangha Council, Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam

by Phra Theranu Thera Monks at Wat Arun Ratchawararam and the Sangha in the Priesthood Region 9, as well as the disciples who respect and believe in the grace of Luang Pho Brahma Watcharamethi from all over the country participated in the ceremony to pay homage to Phra Det Phra Det Phra On the occasion of receiving His Majesty's grace postponed this time at the same time

儀式邀請 Hiranbat、padyos 和等級以紀念 Phra Phromwatcharamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor. 9) 最高僧團委員會委員會,第 9 區,鄭王廟方丈

2021 年 10 月 18 日星期一下午 2:00 國王陛下國王陛下讓樞密院議員 Supachai Phu-ngam 先生邀請 Hiranbat、Padyot 和 Phra Phromwatcharamedhi(Somkiat Kovito,Por.Dor. 9)在 Ubosot,Wat Arun Ratchawararam。曼谷亞伊曼谷

在鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶和鄭王廟人的兄弟姐妹的歷史性儀式上。以及一群尊重和相信龍普恩惠的弟子Phra Phromwatchamethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),最高僧團委員會成員,第 9 區,鄭王廟住持

作者:Phra Theranu Thera鄭王廟的僧侶和聖域 9 的僧伽,以及尊重和相信龍普恩惠的弟子們梵天守望者來自全國各地參加了祭祀Phra Det Phra Det Phra的儀式在接受陛下恩寵之際同時推遲了這個時間的排名

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ