ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,พธ.บ.,ศศ.ม.,ปร.ด. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม 

ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

You are cordially invited to attend the Mutita Ceremony on the occasion of Phra Brahmavajramedhi Director of the Sangha Council Metta appoints Phrakhru Laddilokwat Served as an encyclopedia at Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun

worship On the occasion that Phra Det Phra Phromvajramedhi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Metta appoints Phrakhru Laddilokwat (Chumphon Nitisaro), aged 45 years, 23 years of academic standing, BA, Ph.D. currently holding office Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Secretary of Wat Arun Ratchawararam

Served as an encyclopedia at Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun Wibun Sasanaphathurathorn Worshiper On Tuesday, October 19, 2021 at 9:00 a.m. at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam. royal palace Bangkok Yai Bangkok

誠摯邀請您參加梵天大法會僧團理事慈心任命帕拉赫魯拉迪洛瓦在 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun 擔任百科全書

崇拜在此之際,Phra Det Phra Phromvajramedhi最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持慈心任命Phrakhru Laddilokwat (Chumphon Nitisaro),45 歲,23 年學術地位,學士、博士。現任職鄭王廟助理住持鄭王廟秘書

在 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun 擔任百科全書Wibun Sasanaphathurathorn鮑恩2021 年 10 月 19 日,星期二,上午 9 點,在 Ubosot, Wat Arun Ratchawararam。皇宮曼谷亞伊曼谷

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ