พิธีมุทิตาสักการะ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ

พิธีมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,พธ.บ.,ศศ.ม.,ปร.ด.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ วิบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

โดยมี คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วย นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ (วิทย์ วัดอรุณ) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม คุณสุนีย์ สุขเสรี กิดานันท์ สุขเสรี ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพรักใน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ จากทั่วประเทศ ร่วมพิธีมุทิตาสักการะแสดงความยินดีในโอกาสนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

The ceremony of worship on the occasion of Phra Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Council Metta appoints Phrakhru Laddilokwat Served as an encyclopedia at Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun

Tuesday, October 19, 2021 at 9:00 a.m. on the occasion of His Majesty the King Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Region 9 Dean, Abbot of Wat Arun Ratchawararam Metta appoints Phrakhru Laddilokwat (Chumphon Nitisaro), aged 45 years, 23 years of academic standing, BA, Ph.D.

currently holding office Secretary of the Dean Region 9, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Secretary of Wat Arun Ratchawararam to hold an encyclopedia position at Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun Wibun Sasanaphathurathorn Bowon Sangkanunayok at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam royal palace Bangkok Yai Bangkok

with a group of monks at Wat Arun Ratchawararam, along with Mr. Akarawit Rattanaprasit (Wit Wat Arun), owner of Kachon.com newspaper, Mr. Bancha Panniwat, chairman of the Helping Deprived Club. as well as the faculty of disciples who respect Phrakhru Lad Suwattana Rattanakhun from all over the country Join the ceremony to worship and congratulate on this occasion at the same time.

祭祀儀式梵天守望者僧團理事慈心任命帕拉赫魯拉迪洛瓦在 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun 擔任百科全書

2021 年 10 月 19 日,星期二,上午 9 點國王陛下梵天守望者最高僧伽委員會成員,第 9 區院長,鄭王廟住持慈心任命Phrakhru Laddilokwat (Chumphon Nitisaro),45 歲,23 年學術地位,學士、博士。

現任職第 9 區院長秘書,鄭王廟助理住持鄭王廟秘書在 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun 擔任百科全書職務Wibun Sasanaphathurathorn Bowon Sanghanunayok at the Ubosot, Wat Arun Ratchawararam皇宮曼谷亞伊曼谷

與一群在 Wat Arun Ratchawararam 的僧侶,以及 Kachon.com 報紙的所有者 Akarawit Rattanaprasit (Wit Wat Arun) 先生,幫助貧困俱樂部主席 Bancha Panniwat 先生一起。以及尊敬的弟子們Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun來自全國各地參加儀式,同時對這個場合進行崇拜和祝賀。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ