ภาพหมู่สามเณรน้อยแห่งประวัติศาสตร์อายุกว่า ๑๐๐ ปี ณ ภูเขาจำลองวัดอรุณ

ภาพหมู่สามเณรน้อยแห่งประวัติศาสตร์อายุกว่า ๑๐๐ ปี ณ ภูเขาจำลองวัดอรุณที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะมีสามเณรในภาพได้ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อยู่ในภาพนี้ถึงสองพระองค์

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความหมายมีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม 

ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และรวบรวมจัดทำบันทึกภาพต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ติดตามค้นพบภาพถ่านต้นฉบับสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีการนำถวายแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ โดย พระ พ.อ. ประกาสิตฐ ไชยวีระ (ปกาสิฏโฐ) 

รูปนี้ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ (๕๐ปี) นับว่าเป็นของแปลกในบัดนี้ ผู้ที่ปรากฏในรูปนี้ ตายบ้าง สึกบ้าง ยังเหลืออยู่อีก ๔ ท่าน เป็นพระราชาคณะทุกท่าน คือ ๑. สมเด็จพระวันรัต (ปุณฺณสิริ ปุ่น ป.๖) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ๒. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ฐิติญาโณ วน ป.๖) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ๓. พระเทพวิสุทธิเมธี (เขมโก เจีย ป.๙) วัดพระเชตุพน ๔. พระเทพวรมุนี (ปุณฺณโก ฟุ้ง ป.๓) วัดพระเชตุพน

น้อมถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

พระ พ.อ. ประกาสิตฐ ไชยวีระ (ปกาสิฏโฐ)

ซึ่งเป็นภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ (มอบถวายหลังจากวันถ่าย ๕๐ปี) เป็นภาพถ่ายหมู่ของสามเณรน้อยแห่งประวัติศาสตร์อายุกว่า ๑๐๐ ปี ณ ภูเขาจำลองวัดอรุณราชวรารามที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะมีสามเณรน้อยในภาพดังกล่าวต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น) สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน) ฐิติญาโณ ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างยิ่ง ท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร.(ชุมพร) จึงได้ประสานทาง คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เจ้าของหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม

ให้นำภาพสำคัญดังกล่าวไปสแกนเป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติแก่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์แก่ลูกหลานชาววัดอรุณในรุ่นต่อๆไป โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้มอบหมายให้ คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ให้ช่วยตบแต่งภาพต้นฉบับของภาพหมู่สามเณรน้อยในอดีตดังกล่าว ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายลงตามกาลเวลา ให้กลับมามีความคมชัดสมบูรณ์ดังเดิมมากที่สุด และจะปรับแต่งภาพสำคัญดังกล่าวให้เป็นภาพสีที่สวยงาม เพื่อส่งมอบภาพดังกล่าวกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม ไว้เป็นข้อมูลในการทำประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ต่อไป

A group of young novices of more than 100 years of history at the very important replica of Wat Arun Mountain. because there is a novice in the picture has held the position Patriarch and the person who performs the duties of the Patriarch There are two people in this picture.

It is very gratifying that the monks at Wat Arun Ratchawararam By the grace of Luang Pho Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Sangha Council, Region 9 Priest, Abbot of Wat Arun Ratchawararam He had the idea to find and collect the original image of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam. and the old images that have meanings are related to Wat Arun Ratchawararam

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

still missing, can't find To collect the history of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam and collecting various photographs that are related to the complete history of Wat Arun Ratchawararam by having mercy Phra Khru Lad Suwattana Ratanakun, Dr. (Chumphon), Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Secretary of Wat Arun Ratchawararam Secretary of the Dean of Region 9, Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chirateecho, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

and Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Principal of Wat Arun Ratchawararam School as an operation contact In this time, follow up to discover important historical original charcoal images. with an offering Somdej Phra Buddhachan (Van) in the year 1962 by Phra Col. Prakasit Chaiweera (Pakasitto)

This is a photograph taken in 1914 (offered after 50 years of shooting) is a group photo of a novice of a 100-year history at a replica of the important mountain at Wat Arun Ratchawararam. because there is a young novice in the aforementioned picture, later held the position Somdej Phra Sangkharat (Pun) Sakon Maha Sangkhaparina, the 17th King of Rattanakosin, is seated at Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkalaram Rajaworamahaviharn.

and Somdej Phra Buddhachan (Van), nicknamed Thitiyano, took the position Abbot of Wat Arun Ratchawararam Ratchaworawihan primate of the south Director of the Sangha Council and the person who performs the duties of the Patriarch This is a very important historical image of Wat Arun Ratchawararam. Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun Dr. (Chumphon) has coordinated the way Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Bring such important images to be scanned as the original files. to preserve as a treasure for the monks at Wat Arun Ratchawararam and is a source of historical information for the descendants of Wat Arun in future generations by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) has assigned Mr. Pornchai Soithong, a graphic designer who has expertise in retouching images.

Please help decorate the original image of the group of young novices in the past. which has been damaged over time to come back with the most complete clarity as before and will adjust such important images to be beautiful color images. to deliver the said image back to Wat Arun Ratchawararam as information in making a complete history of Wat Arun Ratchawararam

一群擁有 100 多年曆史的年輕新手在非常重要的鄭王廟山複製品。因為圖中有一個新手一直擔任該職位族長以及執行族長職責的人這張照片中有兩個人。

非常令人欣慰的是,鄭王廟的僧侶們承蒙鑾福之恩Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),僧團委員會成員,第 9 區神父,鄭王廟住持他萌生了尋找和收集鄭王廟前住持原像的想法。和具有意義的舊圖像與鄭王廟有關

還是不見了,找不到了收集鄭王廟前住持的歷史收集和記錄與鄭王廟歷史有關的各種照片通過憐憫Phra Khru Lad Suwattana Ratanakun, Dr. (Chumphon), Wat Arun Ratchawararam 助理住持鄭王廟秘書第 9 區院長秘書 Phrakhru Winaithorn Jeeradej Chirateecho,鄭王寺助理方丈

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

和 Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Wat Arun Ratchawararam 助理住持鄭王廟拉差瓦蘭學校校長作為操作聯繫人在這個時候,跟進發現重要的歷史原始木炭圖像。有奉獻Somdej Phra Buddhachan (Van) 在 1962 年由 Phra Col. Prakasit Chaiweera (Pakasitto)

這是1914年拍攝的照片(拍攝50年後提供)是100年曆史的新手在Wat Arun Ratchawararam重要山峰的複製品的合影。因為上圖中有一個年輕的新手,後來擔任了這個職位Somdej Phra Sangkharat(雙關語)Sakolmahasangkhaparina,第17 任Rattanakosin 國王,坐在Phra Chetuphon Wimonmangkalaram Ratchaworawihan 寺。

和綽號Thitiyano的Somdej Phra Buddhachan(Van)接替了這個職位鄭王廟方丈 Ratchawararam Ratchaworawihan南方的靈長類動物僧團理事以及執行族長職責的人這是鄭王廟非常重要的歷史形象。 Phra Khru Lad Suwattana Rattanakhun Dr. (Chumphon) 協調了 Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)

將這些重要的圖像作為原始文件進行掃描。為鄭王廟拉差瓦蘭寺的僧侶珍藏並且是 Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)指派了Pornchai Soithong先生,他是一位在修飾圖像方面具有專業知識的平面設計師。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

請幫忙裝飾一下過去那群年輕新手的原始形象。隨著時間的推移已經損壞像以前一樣以最完整的清晰度回來並將這些重要的圖像調整為美麗的彩色圖像。將上述圖像送回鄭王廟用作信息以繼續製作 Wat Arun Ratchawararam 的完整歷史

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ