คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง Bangkok River Festival Thailand 2021

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง Bangkok River Festival Thailand 2021 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง Bangkok River Festival Thailand 2021 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ "วันเพ็ญ เย็นใจ" วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ร่วมทำบุญเขียนแผ่นทองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้ง จำลอง ขนาดเท่าองค์จริง ร่วมแผ่นทองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้ง ขนาดความสูง 2.40 เมตร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมบุญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลพญายักษ์วัดแจ้ง รุ่นมหาโภคทรัพย์ เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณภายในพระอาราม 

กราบสักการะพระปรางค์วัดอรุณขอพรยามค่ำคืน ลอยประทีปเทียนหอมคืนพระจันทร์วันเพ็ญ อุโมงค์สุขสันต์วันเพ็ญเย็นใจ ชมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ เลือกซื้อสินค้าและอาหารนานาชนิดจากร้านค้าของชุมชน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เส้นทางเดินเรือ (Shuttle Boat Routes) 
บริการเรือรับส่งฟรี เฉพาะวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.
เส้นทางที่ 1 R1-R6 : ออกทุก ๒๐ นาที
ท่าวัดโพธิ์  > ท่ามหาราช > ท่าวัดระฆังฯ >
ท่าวัดอรุณฯ > ท่าวัดกัลยาฯ > ท่าวัดประยูรฯ
เส้นทางที่ 2 R7-R8 : ออกทุก ๓๐ นาที
ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม > ท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 

Monks at Wat Arun Ratchawararam You are cordially invited to join the Loi Krathong Bangkok River Festival Thailand 2021, the 7th Thai Cultural River Festival.

The monks at Wat Arun Ratchawararam by Phra Det Phra Det Phra Luang Pho Brahma Watcharamethi Director of the Sangha Sangha Council, Dean of Region 9, Abbot of Wat Arun Ratchawararam You are cordially invited to join the Loi Krathong Bangkok River Festival Thailand 2021, the 7th Thai Cultural River Festival "Phen Yen Jai Day" on November 19, 2021 from 17:00 - 22:00 hrs.

Participated in making merit by writing a plaque on the Thonglor statue of Luang Por Chaeng, a replica of the same size as the real one. Join the Thonglor statue of Phaya Yak of Wat Chaeng, the height of 2.40 meters, to honor life. Join in making merit, ordering, worshiping the giant amulets of Wat Chaeng. Big wealth model to make merit to fund the restoration of ancient roads within the monastery

Pay homage to the Prang of Wat Arun to pray at night Floating scented candles on the full moon night Happy full moon tunnel Watch a performance of Thai music, dance, and a wide variety of products and food from the community shop at Wat Arun Ratchawararam. royal palace

Shuttle Boat Routes
Free shuttle boat service only on 19 November 2021
Time 16.00 - 22.00
Route 1 R1-R6 : every 20 minutes
Tha Wat Pho > Tha Maharaj > Tha Rakhang Temple >
Wat Arun Pier > Kanlaya Temple Pier > Prayoon Temple Pier
Route 2 R7-R8 : every 30 minutes
Sook Siam Pier at ICONSIAM > Asiatique The Riverfront Pier

鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶 誠摯邀請您參加 2021 年泰國水燈節曼谷河節,即第七屆泰國文化河節。

鄭王廟的僧侶由 Phra Det Phra Det Phra Luang Pho梵天守望者Sangha Sangha 理事會成員,第 9 區院長,Wat Arun Ratchawararam 住持誠摯邀請您參加 2021 年泰國水燈節曼谷河節,即 2021 年 11 月 19 日 17:00 - 22:00 的第七屆泰國文化河節“Phen Yen Jai Day”。

通過在 Luang Por Chaeng 的 Thonglor 雕像上寫一塊牌匾來參與製作功德,該雕像是真實雕像大小的複製品。加入高 2.40 米的 Wat Chaeng 的 Phaya Yak 的 Thonglor 雕像,以紀念生命。參與造福、訂購、崇拜 Wat Chaeng 的巨大護身符。大財富模式立功修修寺內古道

向鄭王廟 Prang 致敬,晚上祈禱滿月之夜飄香的蠟燭快樂滿月隧道觀看來自 Wat Arun Ratchawararam 社區商店的泰國音樂、舞蹈以及各種產品和食品的表演。皇宮

穿梭船路線
免費穿梭船服務僅限 2021 年 11 月 19 日
時間 16.00 - 22.00
路線 1 R1-R6 : 每 20 分鐘
Tha Wat Pho > Tha Maharaj > Tha Rakhang 寺 >
鄭王廟碼頭 > Kanlaya 廟碼頭 > Prayoon 廟碼頭
2號線R7-R8:每30分鐘一班
Sook Siam Pier at ICONSIAM > Asiatique The Riverfront Pier

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ