เตรียมความพร้อมของคณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่

พระศรีรัตนโมลี เจ้าคณะแขวงท่าพระ ผจล.วัดราชสิทธาราม เมตตาดูการเตรียมความพร้อมของคณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ ในการเจริญชัยมงคลคาถาในการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 12 ธ.ค.62

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ