พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๑๒ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๖๖๐/๒๕๖๑

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล  แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ครั้งที่ ๑๒  ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๖๖๐/๒๕๖๑

 

          วัน จันทร์  ที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๗.๐๐  น. ณ มณฑลพิธีลานพระพุทธปรางค์ วัดอรุณราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
          คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ครั้งที่ ๑๒  ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๖๖๐/๒๕๖๑ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์    เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานในพิธี   จากนั้น พระธรรมสุธี  เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พร้อมด้วย พระธรรมรัตนดิลก  รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  เข้าถวายสักการะประธานในพิธี  
 
 
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
 เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม 
 
 
พระธรรมสุธี
 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง 
 
พระธรรมรัตนดิลก
  รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  


 
 
  

 
นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม 
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

พ.ต.อ.อภิวัชร์  ไชยศรีสุทธิ์ 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่

 


 

 
 
          เวลา  ๑๖.๔๕ น. พระสงฆ์  ๑๐  รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์   เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม  ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่  พ.ต.อ.อภิวัชร์  ไชยศรีสุทธิ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ   ดร.โฆษิต  สุวินิจจิต , ดร.วราภรณ์  สุวรรณปาน , คุณสุนีย์  สุขเสรี  ,  คุณน้ำฝน  สุขเสรี , คุณกานต์ระวี   เอี่ยมชมนาค  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
 

 


 
  
  
           เวลา  ๑๗.๐๐ น.ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ มณฑลพิธีลานพระพุทธปรางค์ โดยมี พระเถรานุเถระอุบาสกอุบาสิกาเข้าพิธีเป็นจำนวนมาก 
           
 


 
          การจัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม  ที่ ๖๖๐/๒๕๖๑  เพื่อแสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
           


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ