สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย รับพรปีใหม่วิถีพุทธ 2563สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย รับพรปีใหม่วิถีพุทธ 2563 ณ ลานพระปราง๕ื วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ชมภาพบรรยากาศในงานสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมด

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ