งานอายุวัฒนมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

____ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นธานเจริญพระพุทธมนต์ในงานอายุวัฒนมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่มาข้อมูล
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ