การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

____ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสาโรจน์ กาลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

_____ ศาสนกิจพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ ข่าว

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ