กราบถวายมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เนื่่องในอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี

เนื่่องในอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, ป.ธ. ๙, ศ.(พิเศษ), ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม กราบถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพยิ่ง เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ