ประกาศวัดอรุณราชวรารามแจ้งปรับค่าเข้าชมโบราณสถาน

ประกาศวัดอรุณราชวรารามแจ้งปรับค่าเข้าชมโบราณสถาน

ในภาพอาจจะมี ข้อความแชร์บน