ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ “ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ”

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

_____ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระธรรมรัตนดิลก
กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ “ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ” จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ที่ระลึกในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
จำนวนเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท
_____ โดยมีพระราชรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม มารับมอบ ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ