ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

วันที่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

____ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม
____ สมัยพุทธกาลการระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการแพราระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ขยายไปในวงกว้างสร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
____ ด้วยอานุภาพของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ บารมีของพระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อแจ้ง และบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอให้ทุกคนทุกท่านปราศจากโรคร้าย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกคนทุกท่าน สาธุ


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ