คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกันล้างพื้น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมที่ไว้จัดทำโรงทาน

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

   โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
   โดยการสนองงานของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้กองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกันล้างพื้น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมที่ไว้จัดทำโรงทาน เพื่อถวายพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, หมวก และ สถานที่กลางแจ้ง

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ