เจ้าภาพโรงทาน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563
____ ศูนย์กองทุนต้านโควิด-19 วัดอรุณราชวราราม ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทาน ทุกคนทุกท่าน

____ ด้วยอานุภาพของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ บารมีของพระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อแจ้ง และบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอให้ทุกคนทุกท่านปราศจากโรคร้าย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกคนทุกท่าน สาธุ 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ