ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

____ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประชุมหารือกับพระปัญญาวิมลมุนี เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ พระศรีรัตนโมลี เจ้าคณะแขวงท่าพระ พระครูชิโนวาทธรรมรงค์ เลขานุการเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ และพระครูปลัดดิลกวัฒน์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำเขตบางกอกใหญ่

____ ดังนั้น​เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระดําริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ จึงพิจารณาเห็นว่าวัดอรุณราชวรารามมีความพร้อม เหมาะสมทุกด้าน และให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในเวลานี้ เป็น ศูนย์ช่วยเหลือวัดอรุณราชวราราม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ