เมตตามอบถวายข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง

วันที่ ๑ เมษยน ๒๕๖๓

____ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบถวายข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงครัวของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ วัดอรุณราชวราราม
____ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างสูง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Wang Bora, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืนไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ