ประกาศวัดอรุณราชวราราม

____ ประกาศวัดอรุณราชวราราม

____ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) และงดการจัดกิจกรรมภายในวัด ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ