สมเด็จพระสังฆราชดำริตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

____ สมเด็จพระสังฆราชดำริตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

____ วันนี้ (2 เมษายน) เวลา 14.00 น. เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงทาน ที่จัดตั้งขึ้นในวัดต่างๆ ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำจำนวน 2 วัด

____ โดยเทวัญและคณะ เดินทางไปยังศูนย์วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนองงานของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (โรงทาน) ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัด รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อพระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม โทร. 08 9487 7391

____ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระราชพรหมาภรณ์ ผจล. วัดยานนาวา พระราชวชิโรดม รก. เจ้าคณะเขตสาทร พร้อมด้วย สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม สำนักงานเขตสาทร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง) ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (โรงทาน) มอบอาหารแก่ประชาชนผู้ยากลำบาก โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อ พระมงคลวชิรากร ผจล. วัดยานนาวา พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผจล. วัดยานนาวา ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา โทร. 0 2672 3216

____ เทวัญกล่าวว่า พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อโดยตรงที่ได้ที่ศูนย์ฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ