คณะสง์เขตบางกอกใหญ่จัดการประชุม

#คณะสง์เขตบางกอกใหญ่ประชุมเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามเป็นประธาน และตัวแทนทั้ง ๑๓ วัด และภาคีเคลือข่าย ทั้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ณ วัดอรุณราชวราราม

#๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

____ โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

____ โดยการสนองงานของคณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ และคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ จัดทำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้

____ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีกำลังกายใจเข้มแข็ง บุญรักษา คุณพระคุ้มครองทุกคน ทุกท่าน สาธุ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเต้นรำ และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ