ศูนย์ช่วยเหลือ วันที่ ๑๒ ของโรงทาน

#๖ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์ช่วยเหลือ วันที่ ๑๒ ของโรงทาน

____ โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

____ โดยการสนองงานของคณะสงเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ จัดทำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้
____ และวันนี้มีคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ ซีพี ฮอลล์ และคณะได้มาร่วมถวายข้าวกล่อง อาหารแห้ง ด้วย ขออนุโมทนา

____ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีกำลังกายใจเข้มแข็ง บุญรักษา คุณพระคุ้มครองทุกคน ทุกท่าน สาธุ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่ในร่ม และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน, ตาราง และ อาหาร ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ