ศูนย์ช่วยเหลือ วันที่ ๑๔ ของโรงทาน

#๘ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์ช่วยเหลือ วันที่ ๑๔ ของโรงทาน

____ โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

____ โดยการสนองงานของคณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ จัดทำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้

____ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีกำลังกายใจเข้มแข็ง บุญรักษา คุณพระคุ้มครองทุกคน ทุกท่าน สาธุ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และ อาหาร ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ เด็กในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ