ขออนุโมทนาบุญ

ขออนุโมทนาบุญ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
#คณะครูกศน.เขตบางกอกใหญ่
ที่ได้ร่วมถวายเจลแอลกอฮอล์พร้อมหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสามเณร จำนวน 20 ชุด
และหน้ากากผ้าอีก 30ชิ้น

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ