ขออนุโมทนาบุญ

ขออนุโมทนาบุญ
เมื่อวันที่ 11 เมษาน 2563
#บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ในการร่วมทำบุญถวายแอลกอฮอล์
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ