ถวายไข่ไก่ จำนวน ๑,๐๐๐ ฟอง

#วันที่ ๑๒ เมษยน ๒๕๖๓

____ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบถวายไข่ไก่ จำนวน ๑,๐๐๐ ฟอง เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงครัวของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ วัดอรุณราชวราราม
____ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างสูง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ